• Müşteri Memnuniyeti Happy Customer
  • Bireye Saygı Respect to people
  • Yeniliklere Açık Olma Innovator
  • Takım Çalışması Teamwork
  • Toplumsal Sorumluluk Social Responsiblity
  • ÇevrecilikEnvironmentalism
  • DoğrulukIntegrity